Услуги и цени

Цени за откриване на течове:

  • Откриване на теч или влага между два съседни апартамента: 60 лв
  • Откриване на локален теч или влага в едно жилище: 60 лв.
  • Откриване на теч или влага между три съседни апартаменти: 75 лв..
  • Откриване на теч между два етажа: 60 до 80 лв.
  • Откриване на течове от тераси и покривни пространства: в зависимост от площта
  • Подробна термографска диагностика при закупуване или продажба на жилище: 80 до 100 лв.
Ако не открием теча при първия оглед, второто посещение е БЕЗПЛАТНО!
На снимките по-долу, можете да добиете представа, как визуализираме и откриваме скрит теч

На термографското изображение ясно се вижда източника в конкретния случай на теча.
След като сме установили източника го маркираме и остава единствено да бъде разкъртено - минимално в зоната, която е маркирана и да бъде разрешен проблема с теча.