ОТКРИВАНЕ И РЕМОНТ НА ВИК ТЕЧОВЕ

  • ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ
  • ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ
  • ВИК РЕМОНТИ
webp_net_resizeimage_Vwu6e

Откриване на теч от БАНЯ

Откриване на теч от БАНЯ

Откриване на теч от ПАРНО

Откриване на теч от ТЕРАСА

Имате теч и не знаете, от къде е? Ние ще го открием бързо, без къртене и на достъпна цена

Термографската диагностика е уникален метод изследване на скрити проблеми в сгради и оборудване, който се изпълнява посредством термографска камера. Методът е бърз и заснетите инфрачервени снимки са мощен инструмент за взимане на решения за отстраняване на проблеми. Теча се открива при сравняването на околните среди, тъй като всяка влага, теч или електро проблем е съпровождан от температурно отклонение.


Анализът на топлинното излъчване на обекти е богат източник на информация за нарушение на цялостта на обектите, овлажняване, прегряване, липса на добър контакт между две повърхности, загуба на топлина и много други дефекти. С помощта на уреди за инфрачервен анализ се извършва ранна диагностика за бъдещи проблеми на сгради, помещения или машини. Чрез термографски анализ се изследва излъчването на обектите в спектралния диапазон 7.5 – 13 µm. Метода е подходящ за откриване на източници на влага в сградата, местата от където се губи топлина или възможност за късо съединение в електроинсталацията.


На снимките по-долу ясно се вижда, как водата влиза през покрива и причинява имуществени щети на тавана.

Приложение на термографията:

 

  •  Откриване на причини за наличие на влага в дома.;
  •  Откриване на течове от водопроводни щрангове (чиста вода и канализация)
  •  Откриване на електро проблеми; нагорели проводници, проблемни връзки в ел. инсталацията;
  •  Откриване на загуби на топлина; липсваща изолация, причини за ниска-енергийнафективност;
  •  Откриване на кражби на топлина;

След като водата е влязла в сградата веднъж, тя се разнася надалеч и навсякъде и затруднява намирането на източника на теча и достъпа до целия мащаб на щетите. Инфрачервената термография се използва конкретно за засичане на вода на трудно видими места. Тя може да достигне до покривните основи, да проникне зад стените и да попадне в тръбите. Термографските проучвания са също така ефективни за откриване на влага, която е стигнала до под повърхността на покрива и се е просмукала в изолацията.


На снимките по-долу, може да можете да добиете представа, как визуализираме и откриваме скрит теч в банята: